Εισαγωγή

Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το είδος του κρασιού.

Το Χρώμα

Με βάση αυτό, τα κρασιά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, Λευκά, Ερυθρωπά (ροζέ) και Ερυθρά (κόκκινα). Το χρώμα του κρασιού προέρχεται τόσο από το χρώμα των σταφυλιών, όσο και από τις μεθόδους οινοποίησης. Είναι όμως δυνατόν να φτιάξουμε λευκά κρασιά και από κόκκινα σταφύλια.

Τα σάκχαρα

Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα, τα κρασιά χωρίζονται σε ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα και γλυκά. Η ελληνική νομοθεσία ορίζει σαφώς την απαιτούμενη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ένα κρασί ξηρό ή ημίξηρο κ.λπ.

Το διοξείδιο του άνθρακα

Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους, τα κρασιά χαρακτηρίζονται ήσυχα ή απλά, ημιαφρώδη και αφρώδη. Ανάλογα με την προέλευση του διοξειδίου του άνθρακα, τα διακρίνουμε σε “Φυσικά αφρώδη κρασιά”, στα οποία το διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται από την αλκοολική ζύμωση και έχει διατηρηθεί στο κρασί, και σε “Ανθρακούχα”, στα οποία το έχουμε προσθέσει εκ των υστέρων.

Επίσης τα παραπάνω 3 είδη κρασιού, κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση την ποιότητά τους.

Σε αυτή την κατηγορία οίνων εντάσσονται οι ελληνικοί οίνοι με Ονομασία Προέλευσης (VQPRD), δηλαδή οι οίνοι ΟΠΑΠ και οι οίνοι ΟΠΕ (οίνοι ΠΟΠ της Ελλάδας). Πρόκειται για κρασιά ανωτέρας ποιότητας, που φτιάχνονται με σταφύλια από συγκεκριμένες ποικιλίες, τοποθεσίες και τρόπο παραγωγής. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, έχουν προσδιοριστεί 27 μικρές, οινοπαραγωγικές περιοχές προέλευσης ποιοτικών οίνων, όπως π.χ. Πάτρα, Νεμέα, Μαντινεία, Νάουσα, Σάμος, Πεζά, κ.λπ. Τα κρασιά αυτά φέρουν στο στόμιο της φιάλης κρατική, αριθμημένη, κόκκινη ταινία.

Σε αυτή την κατηγορία οίνων εντάσσονται όλοι οι Τοπικοί Οίνοι και όσοι από τους οίνους με «Ονομασία κατά Παράδοση» έχουν ταυτοχρόνως και θεσπισμένη γεωγραφική ένδειξη, δηλαδή η Βερντέα και 15 ρετσίνες (οίνοι ΠΓΕ της Ελλάδας).

Οι ποικιλιακοί οίνοι είναι μια νέα κατηγορία οίνων, στην οποία θα εντάσσονται όσοι επιτραπέζιοι οίνοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τους ελέγχους που ορίζονται στο άρθρο 63 του Κανονισμού 607/2009. Οι οίνοι αυτοί αποκτούν το δικαίωμα αναγραφής της χρονιάς εσοδείας και της ποικιλιακής τους σύνθεσης (αλλά όχι της γεωγραφικής τους ένδειξης), σε αντίθεση με τους απλούς επιτραπέζιους οίνους.

Οι «απλοί» επιτραπέζιοι οίνοι είναι μια κατηγορία οίνων στην οποία εντάσσονται όλα τα κρασιά που δεν ανήκουν φυσικά στις κατηγορίες ΠΟΠ και ΠΓΕ, αλλά ούτε και στην κατηγορία των ποικιλιακών οίνων. Οι επιτραπέζιοι οίνοι εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα αναγραφής ούτε της χρονιάς εσοδείας, ούτε των ποικιλιών που συμμετέχουν στη σύνθεσή τους.

ΕΙΔΟΣ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΛΕΥΚΟΣ

ΡΟΖΕ

ΕΡΥΘΡΟΣ

ΕΡΥΘΡΟΣ

ΞΗΡΟΣ

ΞΗΡΟΣ

ΞΗΡΟΣ

ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ

Νεμέα Special 0,75 L

Νεμέα ημίγλυκος 0,75 L

Νεμέα 0,75 L

Νεμέα Reservé 0,75 L

ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ

Νεμέα Grande Reservé 0,75 L

Νεμέα Δικταίος 0,75 L

Νεμέα Ορείτης 0,75 L

Ηρακλής Μύθος 0,75 L

Αγιωργίτικο Special 2 L

Αγιωργίτικο ημίγλυκος 2 L

Μικρός λευκός 0.187 L

Ηρακλής  Μύθος 0,75 L

ΠΓΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λιόγερμα 0,75 L

1937 3 L

Μικρός ερυθρός 0.187 L

Οινολάτρης Bag-in-box 5 L

Οινολάτρης Bag-in-box 5 L

Οινολάτρης Bag-in-box 5 L

Οινολάτρης Bag-in-box 5 L

Οινολάτρης Bag-in-box 10 L

Οινολάτρης Bag-in-box 10 L

Οινολάτρης Bag-in-box 10 L

Οινολάτρης Bag-in-box 10 L

Οινολάτρης Bag-in-box 20 L

Οινολάτρης Bag-in-box 20 L

Οινολάτρης Bag-in-box 20 L

Οινολάτρης Bag-in-box 20 L

Οινολάτρης PET 1,5 L

Οινολάτρης PET 1,5 L

Οινολάτρης Extra Quality BiB 10 L

Οινολάτρης PET 1,5 L

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΟΙΝΟΣ

Ηρακλής PET 0,75 L

Οινολάτρης Extra Quality BiB 20 L

 1/2 0,5L.

 1/2 0,5L.

Οινολάτρης PET 1,5 L

Ηρακλής PET 0,75 L