Για Συνεταίρους

A+ A A-

Νέα για συνεταίρους

Έναρξη τρύγου

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου του τρυγητού, σήμερα Δευτέρα 14/09/2020, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους παραγωγούς «Καλό Τρύγο»
 
Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός στηρίζοντας τον παραγωγό και μετά την εφαρμογή του πράσινου τρύγου αλλά και του μέτρου της απόσταξης ενημερώνει ότι :
 
- Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής του συνόλου της παραγωγής των συνεταίρων
 
- Οι τιμή του σταφυλιού θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα.
 
ΚΑΛΗ ΣΟΔΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
 
ο πρόεδρος του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νεμέας
Μάζος Ηλίας

Τρύγος 2020

Ο ΑΟΣ Νεμέας ανακοινώνει ότι η παραλαβή σταφυλιού θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 με τους παρακάτω όρους :

1. Το οινοποιείο θα παραλαμβάνει από 08:30 πμ
2. Το σταφύλι θα πρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12,5 βαθμούς (μέχρι νεότερης ανακοίνωσης)
3. Η κατηγορία ΠΟΠ (μέχρι 1200 κιλά/στρέμμα) θα έχει καλύτερη οικονομική αντιμετώπιση
4. Δεν παραλαμβάνονται σταφύλια τρυγημένα την προηγούμενη ημέρα
5. Οι παραγωγοί οφείλουν να πλένουν καθημερινά τα τελάρα τους.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ » ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από 21η Ιουλίου 2020 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τους συνεταίρους του σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, επί της οδού Λ.Παπακωνσταντίνου 130 στη Νεμέα ημέρα Κυριακή 02/8/2020 και ώρα 10:30 π.μ. με θέμα την  Προσαρμογή/Εναρμόνιση του καταστατικού του συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4673/2020, όπως ισχύει - Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 09/8/2020 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι οι συνέταιροι οι οποίοι είναι οικονομικά ενήμεροι προς τον ΑΟΣΝ
 
Νεμέα, 21 Ιουλίου 2020
Για τον ΑΟΣΝ
Πρόεδρος του ΔΣ
ΜΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ » ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από 5η Ιουνίου 2020 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τους συνεταίρους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επί της οδού Λ.Παπακωνσταντίνου 130-Νεμέα ημέρα Κυριακή 21/6/2020 και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (1/1-31/12/2019) ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Διάφορα θέματα προς συζήτηση και ενημέρωση

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 28/6/2020 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι οι συνέταιροι οι οποίοι είναι οικονομικά ενήμεροι προς τον ΑΟΣΝ

Νεμέα,5 Ιουνίου 2020

Για τον ΑΟΣΝ

Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ

Παραλαβή τιμολογίων εσοδείας 2019

Παρακαλούνται οι συνέταιροι/παραγωγοί να περάσουν από τα γραφεία του συνεταιρισμού για την παραλαβή των τιμολογίων εσοδείας 2019.

Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 πμ - 15:30 μμ.

Ευχαριστούμε,

ΤΡΥΓΟΣ 2019

               

O ΑΟΣΝ ανακοινώνει ότι η έναρξη παραλαβής σταφυλιού θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019  με τους παρακάτω όρους:

  1. Το οινοποιείο θα παραλαμβάνει από τις 8.30 π.μ.
  2. Το σταφύλι που θα προσκομίζεται θα πρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12,5 βαθμούς (μέχρι νεότερης ανακοίνωσης).
  3. Δεν παραλαμβάνονται σταφύλια τρυγημένα την προηγούμενη ημέρα.
  4. Οι παραγωγοί οφείλουν να πλένουν καθημερινά τα τελάρα τους.

Για την περίοδο του τρύγου θα καταβάλετε κάθε εβδομάδα €0,05 επί της παραδοθείσας ποσότητας σταφυλιού κατά την διάρκεια της εβδομάδας.

Νεμέα, 16/9/2019

Εξόφληση σταφυλιού - εσοδείας 2018

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας (ΑΟΣ Νεμέας) ενημερώνει τους παραγωγούς / συνεταίρους ότι στις 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα προχώρησε στην αποπληρωμή του σταφυλιού εσοδείας 2018.

 

Οι πληρωμές έγιναν ηλεκτρονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δοθεί από τα μέλη του οινοποιείου.